Bouwtechnische keuring

Een bouwkundige keuring, soms ook wel bouwtechnische keuring genoemd, wordt uitgevoerd door een ervaren inspecteur van Perfectkeur. De bouwkundigen zijn altijd in vaste dienst en werken in een klein rayon zodat ze bekend zijn met specifieke plaatselijke omstandigheden of bouwstijlen. Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, geeft u een uitgebreid inzicht in bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud aan een woning.

Ook voldoen de rapporten aan de eisen die gesteld zijn door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bouwkundige rapporten van Perfectkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven. Per onderdeel worden foto’s toegevoegd voor een duidelijk beeld van de bouwkundige staat van de woning.

Klik hier voor een voorbeeld van een bouwkundig rapport

Wanneer is een bouwkundige keuring aan te bevelen?

Woning kopen onder voorbehoud van bouwkundige keuring

Neem een maximum bedrag voor bouwkundige gebreken opnemen als ontbindende voorwaarde. Laat vervolgens de bouwtechnische staat van de woning inspecteren door een ervaren bouwkundige.

Bouwkundige Keuring binnen wettelijke bedenktijd koopakte

Maak gebruik van de drie dagen wettelijke bedenktijd na het tekenen van de koopakte. Zo neemt u de bouwkundige keuring niet op als ontbindende voorwaarde, maar krijgt u wel zekerheid.

Bij het verkopen van uw eigen woning

Leg de huidige bouwkundige staat van de woning onafhankelijk vast. Zo heeft u ruim aan uw wettelijke informatieplicht voldaan en heeft u geen gedoe achteraf.