WOZ taxatie

WOZ taxatierapport

Bent u het niet eens met de door de gemeente bepaalde WOZ-waarde van uw woning? Van Gool Taxaties is gespecialiseerd in het uitvoeren van WOZ contra-expertise taxaties. Onze WOZ-taxatierapporten voldoen aan de eisen voor de uitvoering van de Wet WOZ. De vastgestelde WOZ-waarden worden in alle gevallen zorgvuldig rekenkundig onderbouwd met behulp van een zogenaamde taxatiekaart. Op deze wijze is voor zowel de gemeente, de Rechtbank en het Gerechtshof altijd duidelijk op welke wijze de vastgestelde WOZ-waarden tot stand zijn gekomen.

 

Hoe wordt de WOZ-waarde door de gemeente bepaald?

De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde volgens de gemeente. De gemeente stelt de hoogte van de WOZ-waarde vast aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Hierbij houdt de gemeente rekening met de verschillen tussen de beschikbare verkoopcijfers en uw woning. Als de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dan betaalt u te veel belasting (o.a. onroerendezaakbelasting, watersysteemheffing, wegenheffing, rioolheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, roerende zaakbelasting eigen bijdrage WLZ, eigen bijdrage WMO). Heeft u het idee dat de waarde-inschatting van de gemeente niet klopt? Dan is dat een goede reden om bezwaar aan te tekenen. Gemiddeld stelt een gemeente voor 5% van het aantal woningen de WOZ-waarde te hoog vast.

 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning?

De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt de hoogte van diverse belastingen. Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting (ozb), inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) en de waterschapsbelasting. Een te hoge WOZ-waarde zorgt er dus voor dat u te veel belasting betaalt. De kosten voor het uitvoeren en opstellen van een taxatierapport worden vaak al snel terugverdiend dankzij de besparingen op de belastingen.